YOUR MUSIC. OUR PASSION.

THE RECORDS.

VINYL PRESSING PLANT, BRATISLAVA, SLOVAKIA

Aktuálne produkčné lehoty

7″ platne: 5-6 týždňov

10″ platne: 5-6 týždňov

12″ platne: 5-6 týždňov *

* alebo menej, v závislosti od želanej konfigurácie