Platne

7″ platňa

Technické info
veľkosť: 17,5cm
hmotnosť: 45g
otáčky: 33rpm alebo 45rpm
hrací čas: 45rpm - 4-6min.
hrací čas: 33rpm - 6-8min.
IBA MALÁ DIERA

10″ platňa

Technické info
veľkosť: 25cm
hmotnosť: 100g
otáčky: 33rpm alebo 45rpm
hrací čas: 33rpm - 12-15min.
hrací čas: 45rpm - 9-12min.

12″ platňa

Technické info
veľkosť: 30cm
hmotnosť: 140g alebo 180g
otáčky: 33rpm alebo 45rpm
hrací čas: 33rpm - 15-22min.
hrací čas: 45rpm - 12-16min.